Guidelines for presenters

 • At least one author must register in full in order to attend the congress and present the abstract (in case of both Podium presentations and Posters). 
 • One author must not present more than one oral presentation and one poster presentation.
 • Submission deadline: January 31, 2024.
 • At least one author must register in full in order to attend the congress and present the abstract (in case of both Podium presentations and Posters). 
 • One author must not present more than one oral presentation and one poster presentation.
 • Maximum 2 submissions per main author are allowed.
 • Your abstract will be considered in competition with other submissions.
  If the abstract is not deemed suitable for podium presentation, it will automatically be considered for poster presentation.
 • List of ESB 2024 tracks (submission categories) is available below.
 • Submission for Perspective talks is open until 30 November 2023. More information on submission for Perspective talks available here.
 • Abstracts template use is mandatory, please download the template here.
 • The abstract should be compiled without changing the styles (The easiest way to use this abstract form is by cutting and pasting unformatted text into each section to maintain the document’s present format.)
 • The abstract should include the following sections: Introduction, Methods, Results, Discussion, and References. 
 • Abstracts must not exceed one page (a word count of approximately 500 words).
 • The abstracts should be uploaded as PDF document through the conference website. Maximum size of the PDF file: 1 Mb.
 • Please refer directly to the Abstract template document for the complete guidelines.

Podium presentations with awards: please follow the instructions in the submission system for the upload of the additional required documents
Podium presentation with ESB Student Awards (Abstract itself, a second separate PDF document including the applicant’s CV AND a letter of support – statement by the student’s supervisor confirming that the applicant is a doctoral student, and the proof of author’s ESB membership).
Podium presentation with ESB Travel Awards (Abstract itself, a second separate PDF document including the applicant’s CV and a brief outline and justification for the proposed travel, and the proof of ESB membership).
Podium presentation with Clinical Biomechanics Award

Attention: Each abstract can only be submitted for one Award. Therefore, the same abstract cannot contest for more than one of Clinical Biomechanics, Student award or Travel Award. More information regarding the awards is to be found on the Society webpage.

Termín pro podání abstraktů je prodloužen do 3. května 2021!

Těšíme se na vaše příspěvky!

Pro podání abstraktu prosím pokračujte ZDE.

 • Pressure ulcers: Patient safety, quality of care and policy
 • Pressure ulcers and health economics
 • Pressure ulcers: Implementation science and education
 • Patient involvement in pressure ulcer practice, research, guideline development
 • Impact of pressure ulcers on patients, carers and society
 • Innovative approaches in clinical research (prevention and treatment) 
 • Pressure ulcer prevention and management in specific patient groups (paediatrics, surgery, spinal cord injury, ER, older persons, palliative care, etc.) 
 • Basic science: Biomechanics, mechanobiology and aetiology 
 • Interdisciplinary collaboration 
 • Pressure ulcer prevention and management within the homecare setting
 • Technologies to promote wound healing 
 • Multidisciplinary approach to pressure ulcer prevention
 • Seating
 • Student free paper session: Basic science
 • Student free paper session: Clinical science

Před podáním abstraktu si prosím pročtěte Obecné pokyny k podávání abstraktů, které jsou ke stažení zde.

Maximální počet slov abstraktu je 400. 

Všechny podané abstrakty musí být v angličtině.

 • Název abstraktu nesmí přesáhnout počet 200 znaků včetně mezer. Uvedení vyššího počtu autorů než 5 není možné, u všech musí být uvedena afiliace. Před jmény se neuvádí tituly.
 • Nanejvýše 2 obrázky nebo tabulky.
 • Nanejvýše 4 abstrakty se shodným prezentujícím autorem, nanejvýš 6 abstraktů podaných jednou osobou.
 • Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronické podobě na webové stránce konference. Zaslání abstraktu je nahlíženo jako poskytnutí souhlasu organizaci EPUAP s jeho zveřejněním. 
 • Pokud podáte abstrakt v kategorii Student free paper, zašlete prosím na emailovou adresu office@epuap.org  potvrzení o svém statusu studenta ( doklad o studiu či čestné prohlášení vašeho supervizora).
 • Použití šablony abstraktu je povinné.
 • Vzhledem k zachování objektivity hodnocení abstraktů zašlete prosím text abstraktu bez identifikujících prvků (název autora, instituce, města či státu). Jméno a afiliace autora je v systému zaznamenáno jinde.
 • Nepoužívejte prosím při psaní jména či titulu abstraktu velká písmena.
 • Použití konkrétních názvů produktů v textu abstraktu není možné, povoleny jsou pouze obecné názvy. Konkrétní název produktu je vhodný uvést jako referenci pod textem např. s hvězdičkou či číslem horního indexu. Abstrakty obsahující názvy konkrétních produktů můžou být z toho důvodu odmítnuty.
 •  EPUAP si vyhrazuje právo nahradit název produktu obecným názvem bez předchozího upozornění. 

Pokyny pro podání abstraktu jsou dostupné v anglickém jazyce zde

Potřebujete-li pomoci s podáním abstraktu, kontaktujte nás prosím na office@epuap.org nebo info@codan-consulting.com.