Guidelines for presenters

 • At least one author must register in full in order to attend the congress and present the abstract (in case of both Podium presentations and Posters). 
 • One author must not present more than one oral presentation and one poster presentation.

General information

You have to bring your printed paper poster to the venue. The measurements should be approximately A0 (841 x 1189 mm), portrait orientation. The poster should be easily readable from a distance of 2 meters. Printing shops are available close to the conference venue, see contact details here:
www.copyprintedinburgh.com 
www.copymade.com

 • Due to a very high number of posters, each poster will only be displayed on one conference day and will need to be removed at the end of the day.
 • The first half of posters will be displayed on Monday 1st of July, the other half respectively on Tuesday 2nd of July. The schedule will be available at the end of May.

 • Programme time slots dedicated to poster presentations are the following:
  Monday, 1st July, 14:00-14:45 for posters displayed on Monday
  Tuesday, 2nd July, 14:00-14:45 for posters displayed on Tuesday

Presenters are asked to be present by their posters during the indicated time slots in order to present their posters to the other delegates and to the scientific committee members and answer any questions coming from them. We advise the presenters to be available next to their posters also during the coffee breaks and lunch break when possible, in order to stimulate discussions in the poster area.

Video poster pitches

 • All poster presenters are invited to complement their poster presentation with a short pitch video (max. 2 minutes) in order to engage with a wider audience and provide a better overview of their research (the poster video pitch is not mandatory).
 • All poster video pitches will be available online on the ESB youtube chanel, and the link to the videos will be available in the conference app. 
 • The presenters will receive the link to their video and will be able to generate QR codes and display it on your printed poster.
 • Deadline for submitting poster video pitches: 10 June 2024
 • How to submit a poster pitch video: 
  Log in to your Conftool account, go to Your submissions and select the option Final upload. Upload your mp4 video (max. 200 MB).
 • Submission deadline: January 31, 2024.
 • At least one author must register in full in order to attend the congress and present the abstract (in case of both Podium presentations and Posters). 
 • One author must not present more than one oral presentation and one poster presentation.
 • Maximum 2 submissions per main author are allowed.
 • Your abstract will be considered in competition with other submissions.
  If the abstract is not deemed suitable for podium presentation, it will automatically be considered for poster presentation.
 • List of ESB 2024 tracks (submission categories) is available below.
 • Submission for Perspective talks is open until 30 November 2023. More information on submission for Perspective talks available here.
 • Abstracts template use is mandatory, please download the template here.
 • The abstract should be compiled without changing the styles (The easiest way to use this abstract form is by cutting and pasting unformatted text into each section to maintain the document’s present format.)
 • The abstract should include the following sections: Introduction, Methods, Results, Discussion, and References. 
 • Abstracts must not exceed one page (a word count of approximately 500 words).
 • The abstracts should be uploaded as PDF document through the conference website. Maximum size of the PDF file: 1 Mb.
 • Please refer directly to the Abstract template document for the complete guidelines.

Podium presentations with awards: please follow the instructions in the submission system for the upload of the additional required documents
Podium presentation with ESB Student Awards (Abstract itself, a second separate PDF document including the applicant’s CV AND a letter of support – statement by the student’s supervisor confirming that the applicant is a doctoral student, and the proof of author’s ESB membership).
Podium presentation with ESB Travel Awards (Abstract itself, a second separate PDF document including the applicant’s CV and a brief outline and justification for the proposed travel, and the proof of ESB membership).
Podium presentation with Clinical Biomechanics Award

Attention: Each abstract can only be submitted for one Award. Therefore, the same abstract cannot contest for more than one of Clinical Biomechanics, Student award or Travel Award. More information regarding the awards is to be found on the Society webpage.

Termín pro podání abstraktů je prodloužen do 3. května 2021!

Těšíme se na vaše příspěvky!

Pro podání abstraktu prosím pokračujte ZDE.

 • Pressure ulcers: Patient safety, quality of care and policy
 • Pressure ulcers and health economics
 • Pressure ulcers: Implementation science and education
 • Patient involvement in pressure ulcer practice, research, guideline development
 • Impact of pressure ulcers on patients, carers and society
 • Innovative approaches in clinical research (prevention and treatment) 
 • Pressure ulcer prevention and management in specific patient groups (paediatrics, surgery, spinal cord injury, ER, older persons, palliative care, etc.) 
 • Basic science: Biomechanics, mechanobiology and aetiology 
 • Interdisciplinary collaboration 
 • Pressure ulcer prevention and management within the homecare setting
 • Technologies to promote wound healing 
 • Multidisciplinary approach to pressure ulcer prevention
 • Seating
 • Student free paper session: Basic science
 • Student free paper session: Clinical science

Před podáním abstraktu si prosím pročtěte Obecné pokyny k podávání abstraktů, které jsou ke stažení zde.

Maximální počet slov abstraktu je 400. 

Všechny podané abstrakty musí být v angličtině.

 • Název abstraktu nesmí přesáhnout počet 200 znaků včetně mezer. Uvedení vyššího počtu autorů než 5 není možné, u všech musí být uvedena afiliace. Před jmény se neuvádí tituly.
 • Nanejvýše 2 obrázky nebo tabulky.
 • Nanejvýše 4 abstrakty se shodným prezentujícím autorem, nanejvýš 6 abstraktů podaných jednou osobou.
 • Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronické podobě na webové stránce konference. Zaslání abstraktu je nahlíženo jako poskytnutí souhlasu organizaci EPUAP s jeho zveřejněním. 
 • Pokud podáte abstrakt v kategorii Student free paper, zašlete prosím na emailovou adresu office@epuap.org  potvrzení o svém statusu studenta ( doklad o studiu či čestné prohlášení vašeho supervizora).
 • Použití šablony abstraktu je povinné.
 • Vzhledem k zachování objektivity hodnocení abstraktů zašlete prosím text abstraktu bez identifikujících prvků (název autora, instituce, města či státu). Jméno a afiliace autora je v systému zaznamenáno jinde.
 • Nepoužívejte prosím při psaní jména či titulu abstraktu velká písmena.
 • Použití konkrétních názvů produktů v textu abstraktu není možné, povoleny jsou pouze obecné názvy. Konkrétní název produktu je vhodný uvést jako referenci pod textem např. s hvězdičkou či číslem horního indexu. Abstrakty obsahující názvy konkrétních produktů můžou být z toho důvodu odmítnuty.
 •  EPUAP si vyhrazuje právo nahradit název produktu obecným názvem bez předchozího upozornění. 

Pokyny pro podání abstraktu jsou dostupné v anglickém jazyce zde

Potřebujete-li pomoci s podáním abstraktu, kontaktujte nás prosím na office@epuap.org nebo info@codan-consulting.com.